Almene Voorwaarden

1: Definities
Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand (bijvoorbeeld via de website van dreadsheaven
Bestelling: overeenkomst tussen de consument en Dreadsheaven, waarbij de consument het initiatief neemt tot de overeenkomst.
Consument: de koper van goederen, een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

2: Algemene voorwaarden
Dreadsheaven verwijst naar deze algemene voorwaarden vóórdat de consument de bestelling bevestigt. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen Dreadsheaven en de consument, ongeacht welke communicatiemiddel wordt gebruikt.
Dreadsheaven mag de Algemene voorwaarden op elk moment wijzigen.

3: Het aanbod
Dreadsheaven probeert de aangeboden producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk als de redelijkheid vereist af te beelden en te beschrijven.
Dreadsheaven voert geen prijsverhogingen door nadat de consument de bestelling heeft bevestigd, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijzen van aangeboden producten zijn inclusief BTW (indien van toepassing), exclusief verzendkosten, en in euro`s, tenzij anders vermeld.

4: Zichttermijn
De geleverde bestelling kent een zichttermijn van 7 dagen. Om beroep te kunnen doen de zichttermijn, is de consument verplicht vóór deze termijn verloopt contact op te nemen met Dreadsheaven. De zichttermijn gaat in op de dag na ontvangst. De volgende goederen kennen geen zichttermijn:
Producten die voor de consument op bestelling gemaakt worden,hieronder vallen alle handgemaakte dreads en clip in dreads
producten die voor u ingekocht zijn.
extreme kleuren

5: Sale producten
Producten die niet (meer) in de conditie zijn dat Dreadsheaven ze opnieuw kan verkopen
Tijdens de zichttermijn kan de consument zonder opgaaf van reden de ontvangen goederen retourneren. Het risico en de kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de consument.
Dreadsheaven betaalt het aankoopbedrag van producten terug, mits de goederen ongebruikt en onbeschadigd op het postadres van Dreadsheaven retour gekomen zijn
Als de consument (een deel van) de bestelling retourneert, geeft Dreadsheaven het aankoopbedrag van deze goederen retour.

6: Totstandkoming en ontbinding van de overeenkomst
De koop- en verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de consument de bestelling bevestigt.
De consument kan de overeenkomst ontbinden door ofwel het verschuldigde bedrag niet over te maken ofwel beroep te doen op de zichttermijn. Bij niet overmaken van het verschuldigde bedrag, verdwijnt de bestelling na 30 dagen uit de database.
Terugbetaling vindt uiterlijk binnen 30 dagen plaats, mits voldaan is aan de voorwaarden in het artikel "Zichttermijn".

7: Foutieve bestelling
Foutief toegezonden goederen blijven eigendom van Dreadsheaven. De ontvanger wordt gevraagd de spullen terug te zenden, mits dit binnen de grenzen van redelijkheid valt. De kosten van het terugzenden zijn voor rekening van Dreadsheaven.
Als de foutief verzonden goederen toe te wijten zijn aan een fout van de consument, moet hij de producten voor eigen rekening en op eigen risico terugsturen.
Om aanspraak te kunnen maken op vergoeding, is de klant verplicht missende, beschadigde en foutieve producten binnen 7 dagen na ontvangst te melden aan Dreadsheaven. Bij beschadigde en foutieve producten moet de klant visueel bewijs leveren.

8: Uitvoering van de bestelling
Dreadsheaven zal de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed en in ieder geval binnen 10 werkdagen uitvoeren.(me uitzondering van kruldreads/grote bestellingen) Als de verwerking vertraging ondervindt of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen enkele dagen na plaatsing van de bestelling per e-mail bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
De consument dient er zorg voor te dragen dat zijn e-mailadres en bezorgadres op het moment van het bevestigen van de bestelling correct zijn. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens zo spoedig mogelijk aan Dreadsheaven per e-mail te melden.
Mocht er tijdens uitvoering van de bestelling een fout in de rekening zitten o.a verzendkosten zal zit worden aangepast en doorgevoerd naar de klant,de klant kan de meerprijs betalen of de bestelling annuleren.
Dreadsheaven is niet aansprakelijk voor vermiste pakketjes door de post.
Dreadsheaven is niet aansprakelijk voor vertragingen in de postbezorging. Dreadsheaven stelt op de website en in bevestigingse-mails schattingen van bezorgtijden beschikbaar, zoals die door de gebruikte postdienst zijn verstrekt.

9: Betaling
Als de consument gekozen heeft voor de betaalmethode Vooruitbetalen, dient hij binnen 7 dagen het verschuldigde bedrag te voldoen. Dreadsheaven kan niet garanderen dat de bestelling na 7 dagen dagen nog beschikbaar is. Aan het niet overmaken zijn voor de consument geen consequenties verbonden.
Dreadsheaven geeft de consument voldoende en juiste informatie voor het maken van een bankoverschrijving volgens EU-criteria. Kosten die de bank aan Dreadsheaven berekent, als gevolg het niet juist uitvoeren van de internationale overmaking, berekent Dreadsheaven door aan de consument.
Consumenten die buiten de EU wonen, zijn wellicht verplicht om douanerechten en BTW te betalen. Dreadsheaven is hier niet verantwoordelijk voor en zorgt voor de verplichte, accurate paklijst met de producten van de bestelling


10: OVERMACHT
Van overmacht aan de zijde van Dreadsheaven is sprake, indien ten gevolge van brand, waterschade, overstroming of arbeidsongeschiktheid werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Al het voorgaande zowel van toepassing op het bedrijf van Dreadsheaven als dat van derden, van wie Dreadsheaven de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld van de risicosfeer van Dreadsheaven ontstaan.
Indien door overmacht de levering meer dan een maand vertraagd wordt, kan de bestelling worden ontbonden. Dreadheaven boekt het betaalde bedrag terug op uw rekening,u krijgt hiervan bericht.(Download de Algemene voorwaarden Let op! Dreads kunnen niet retour genomen worden! als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Dreadsheaven | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel